Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavarens behov inom ramtiden 06:30-18:30. Våra nuvarande öppettider är 07:45-16:30.

Vi har stängt fem veckor på sommaren, och har sex planeringsdagar per år. Vid behov av tillsyn dessa gånger ordnar vi det.

Mer information finns att läsa på Lidingö stads webbplats.