Vi följer Lidingö Stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Våra öppettider är 08.00-16.00. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden 06.30-18.30.

Vi har stängt fem veckor på sommaren, och har sex planeringsdagar per år. Vid behov av tillsyn dessa gånger ordnar vi det.

Mer information finns att läsa på Lidingö stads webbplats.