Anna-Karin Kvarnsbacke: Huvudman samt barnskötare

Sama Abu-Kaif: Förskolelärare/Rektor

Elin Ågrup: Barnskötare

Emma Sandell: Barnskötare (utbildar sig till förskolelärare just nu)