• Sjukanmälan via sms/mail ska ske innan 7.30 samma dag och ska innehålla anledning varför barnet är hemma, till exempel om vad barnet är för sjukt. Det går såklart bra att ringa, då gör ni även det klockan 7.30.
  • Frisk/återanmälan ska göras dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan eller senast 7.30 samma dag. Om ni inte återanmält ert barn blir barnet således frånvaroanmält.
  • Om ni har varit sjuka under helgen måste en ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon om barnet är fortsatt sjukt. Detta gäller även när ni är lediga och detta inte står på närvarolistan/Tyra. Om barnet inte har kommit till 9.15 och vi inte har hört av er så blir barnet frånvaroanmält.

Mer information finns att läsa på Lidingö stads webbplats.