Lidingö stad tillämpar en central kö till alla kommunala och enskilda förskolor på ön.
Ansökan om barnomsorg görs via Lidingö stads webbplats.